אח - לגבר, גרושין, מזונות, חזקה ומשמורת. עזרה וייעוץ לגבר המתגרש
צור קשר
טלפון:
03-6702230

כתובתנו:
ביאליק 67 א' רמת גן


גירושיןמזונות אישה
חיובו של בעל לשאת במזונות אשתו נובע מן ההלכה. אחת החובות שבעל לוקח על עצמו בזמן נישואין (במודע או לא במודע) היא החובה לפרנס את אשתו. במקור הייתה למונח משמעות במובן הצר של המילה...חזקה ומשמורתחזקה ומשמורת
חזקה/משמורת - המונח מתייחס לאחריות ההורים לגידולו והתפתחותו של ילד, לרבות התווית דרך חינוכו, ללימודיו ולעתידו. הורה שבידיו המשמורת הוא ההורה שבפועל מגדל את הילד ואחראי לו.
גברים ובית הדין הרבני

הדיעה הרווחת הינה, כי עדיף לגבר – לנהל את הליך הגירושין בבית הדין הרבני – ואילו לאשה – בבית המשפט לענייני משפחה. ככלל, הנחה זו יכולה אכן להיות נכונה במקרים רבים – אך לא בהכרח. כדי להבין את משמעות האמור יש להבהיר ראשית את משמעות המונח – מירוץ הסמכויות.

אלא, שכפי שכבר נאמר, הדין המכריע בענייני גירושין הוא הדין הדתי המסורתי שבכל הכבוד הראוי לו, לא עודכן ולא התאים עצמו לחברה של ימינו. לכן, בכל הנוגע לעניני אחזקת הילדים, מוזונות וחלוקת הרכוש בגירושין, מופלה הבעל לרעה, הואיל ועל ועל פי אמות המידה של הדין הדתי על הבעל מוטלת חובה מוחלטת לפרנסת המשפחה בעוד שמנגד הוא נעדר זכויות מול האשה בכל הנוגע לגידול הילדים.

אח-לגבר, סיוע לגבר המתגרש

חשוב לדעתחשוב לדעת

הליך הגירושין עצמו יכול להתקיים אך ורק בבית הדין הרבני. אולם, בהליך הגירושין כרוכים מספר גדול של נושאים הרי גורל לא פחות, דוגמאת מזונות, חלוקת הרכוש, אחזקת הילדים, חינוך הילדים וכיוב'. בכל הנושאים הללו יכול לדון או בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. לשאלה מי מבין השניים ידון בכל הנושאים הכרוכים, ישנה משמעות עצומה.

גברים ובית הדין הרבניבמובן מסויים – הראשון מבין בני הזוג אשר יפנה באחד מן הנושאים האמורים לאחת מן הערכאות – יהיה זה שיבחר את מערכת החוקים ואופי ההתדיינות שלפיה יוכרעו שאלות משמעותיות ביותר בחייו מיום הגשת התביעה ושנים ארוכות לאחר שתסתיים (כאשר בעניין מזונות ילדים גם אם צד הקדים ופתח הליך בבית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה יכול וידון בסוגיה מאחר ונקבע כי "דלתות בית המשפט תמיד פתוחות בפני הקטינים")

ונבהיר - נושאים כמו מזונות אשה, מזונות ילדים, חינוך הילדים, חלוקת רכוש וזכויות כספיות ועוד, יכולים להיות נדונים הן בפני בית המשפט והן בפני בית הדין אבל רק בפני אחד מהם. לשון אחר – אם מי מן הצדדים פתח תיק גירושין בבית הדין הרבני, אזי אם תמהר ותגיש תביעה למזונות בבית הדין הרבני – רק בית הדין הרבני ידון בענייני המזונות שלך ולא בית המשפט. בדומה, אם לאחר שאשתך פתחה בהליך גירושין תמהר ותכרוך את עניין חלוקת הרכוש בבית המשפט – רק בית המשפט יהיה זה שידון בחלוקת הרכוש שלכם, או, אם תמהר אשתך ותגיש תביעה לאחזקת ילדים בבית הדין הרבני – רק בית הדין הרבני ידון בכך (שווה בנשפך מצב היפוטתי, לפיו אשתך מעוניינת שילדיכם יקבל, נאמר, חינוך חרדי, ואת השאלה היא תעלה בפני בית הדין הרבני. במקרה זה – רק בית הדין הרבני ידון באופי חינוך הילדים ולך, לא תהא כל אפשרות לנסות ולהעלות את הנושא בפני בית המשפט הרגיל.

אח-לגבר, סיוע לגבר המתגרש

הואיל והערכים העומדים ביסוד הכרעותיו של בית הדין הרבני עשויים להיות שונים מאלה המניעים את בית המשפט לענייני משפחה והואיל והראשון מבני הזוג שפנה לאחת מן הערכאות קובע בכך למעשה איזו מערכת חוקים תחול על תביעות הצדדים, לכן, נודעת חשיבות עצומה לשאלה באיזו ערכאה (בית המשפט או בית הדין הרבני) ידונו ענייניהם של בני הזוג. בחירת הערכאה ומערכת החוקים אשר תכריעה את המחלוקות בין בני הזוג, זכתה בקרב המשפטנים למינוח "מירוץ הסמכויות". על האופי השונה של הערכאות ועל מערכות החוקים המניעות אותן, יוכל להמליץ רק עו"ד מיומן המתמחה באופן מיוחד בדיני אישות. אנו ממליצים לך בחום בהקשר זה, להמנע "מייעוץ" מזדמן מחברים, מכרים ושאר גורמים לא מקצועיים הסבורים כי "בדיוק ככה היה במקרה שלהם או של מכר שלהם" ולקבל ייעוץ אך ורק מעורכי דין מיומנים המתמחים בתחום.