אח - לגבר, גרושין, מזונות, חזקה ומשמורת. עזרה וייעוץ לגבר המתגרש
צור קשר
טלפון:
03-6702230

כתובתנו:
ביאליק 67 א' רמת גן


טעויות נפוצותטעויות נפוצות
אשה שנתפסה בוגדת תפסיד את חלקה ברכוש - לא נכון בעליל. אין קשר בין התנהלות האשה במקרה זה לבין הרכוש לו היא זכאית.חזקה ומשמורתחזקה ומשמורת
חזקה/משמורת - המונח מתייחס לאחריות ההורים לגידולו והתפתחותו של ילד, לרבות התווית דרך חינוכו, ללימודיו ולעתידו. הורה שבידיו המשמורת הוא ההורה שבפועל מגדל את הילד ואחראי לו.
מזונות אישה, תשלום מזונות

הקטנת מזונות

חיובו של בעל לשאת במזונות אשתו נובע מן ההלכה. אחת מן החובות שבעל לוקח על עצמו בזמן הנישואין (במודע או לא במודע) היא החובה לפרנס את אשתו. במקור, הייתה למונח משמעות במובן הצר של המילה – מזון, כלומר חובת הבעל לדאוג למזונה של האשה. אלא שכיום, משמעות המונח כוללת את כל יתר הצרכים האחרים כמו: תשלום בעבור מקום מגורים (בשפה המקצועית-מדור), ובכלל כך גם אחזקתו לרבות חשמל, מים טלפון, גז, ועד בית, ארנונה ולעיתים אף כבלים ואגרת טלויזיה, אחזקת רכב, הוצאות רפואיות, ואפילו קוסמטיקה, מספרה, בילויים וחופשים, תכשיטים ושאר הוצאות מהוצאות שונות שנשים מוצאות כחיוניות.

אחד מן העקרונות היותר רלונטיים (והיותר מקוממים) בהקשר זה הוא הקביעה ההלכתית, כי האשה "עולה עמו ואינה יורדת" כלומר, האשה רשאית לדרוש מהבעל לכלכל אותה ברמה המקסימלית שמצבו החומרי מאפשר, ועל הבעל לפרנס אותה "לפי עושרו ולפי כבודו". כלומר, אם האשה באה מבית עני אין הבעל רשאי לדרוש ממנה שתסתפק ברמה הנמוכה שהיתה מורגלת בה לפני הנישואין, ועליו לדאוג לפרנסתה על פי יכולתו שלו. לשון אחר, באופן עקרוני, על פי ההלכה ניסיון הפחתת מזונות,יידון, כמעט תמיד, לכישלון.

אח-לגבר, סיוע לגבר המתגרש

הפחתת מזונותמובן, כי לפחות רובנו, הגברים, לוקחים זאת בחשבון בשעת הנישואין מתוך נכונות לשאת בהוצאות אלה. אבל... לרוע מזלנו, היה והנישואין עלו על שרטון ומי מאתנו מוצא עצמו במצב בו אינו מעוניין להמשיך ולפרנס את זוגתו ולשלם בעבור כל אלה, עלול הגבר למצא כי לטובת האשה עומדת זכות מוקנית להמשיך ולקבל מכספי הבעל גם בניגוד לרצונו. לצורך כך, עומד לרשות האשה כלי רב עצמה בדמות תביעת המזונות ומערכת משפטית אשר מקדשת (לא פלות) את זכותה זו.

נבהיר, כי כל עוד אשה נשואה לבעלה, (ולהוציא חריגים מאד מסויימים) זכות האשה למזונות, תמשיך ותתקיים. על כן, לא אחת קורה שאשה אשר התרגלה להתמך על ידי הבעל, תעדיף לא להתגרש ותעשה ככל יכולתה על מנת "למשוך" את הליך הגירושין ולא לשים לו סוף (בין היתר באמצעות תביעה לשלום בית - ראה בהמשך), וזאת על מנת להמשיך ולקבל מכספי הבעל. קרי - היה ואשתך הגישה תביעה למזונות, מוטב לך כי תזדרז אתה ותפנה לקבלת סיוע מעו"ד מיומן המתמחה בתחום, שידאג כבר מיד להקטנת מזונות, שאם לא כן, אתה עשוי למצא עצמך עומד לבדך מול מערכת גבייה משומנת היטב, ממנה, יש להניח, לא תוכל לחמוק.

אח-לגבר, סיוע לגבר המתגרש

מזונות ילדיםמזונות ילדים


מלידה ועד גיל 6

גם החיוב של אב במזונות ילדיו נובע מן ההלכה. על פי דין תורה חיוב האב הוא מוחלט והאב חייב לזון את ילדיו בכל מקרה, גם אם לילדים יכולת (כספים ורכוש) לזון את עצמם, למשל באמצעות אמם.

בין גיל 15-6

חייב אב לדאוג למזונות ילדיו וזאת, באשר לצרכיהם המקובלים שהם חיוניים והכרחיים, וחובה זו היא מעין חובה אבסולוטית. (מכח תקנות הרבנות הראשית לא"י משנת תש"ד). רבים סוברים בטעות כי עם התבגרות הילד תחול הפחתת מזונות, אולם ניסיון החיים מלמד כי ההיפך הוא הנכון.

בין גיל 15 ל- 18

חיוב האב לפרנס את ילדיו הינו מ"דין צדקה". אולם כאן, חשוב לדעת, כי במידה ואמם של הילדים הנה אמידה ומסוגלת לתרום את חלקה היא, אזי, מעבר לצרכים ההכרחיים של הילדים אותם חובת האב לממן,חייבת האם להשתתף בצרכים העודפים שהם מדין צדקה. ונבהיר כי אם "אמידה" הינה אם שלאחר סיפוק צרכיה שלה נותר בידה סכום כסף להשתתפות בצרכי הילדים ואין הכרח שהאם תהייה עמידה במובן של "עשירה". על כן, ניהול נכון של הליך במקרה זה, יכול בהחלט להביא הקטנת מזונות.

מזונות לילדים בתקופת השירות הצבאי

טעות נפוצה היא לחשוב כי חובת האב במזונות ילדיו מסתיימת עם הגיעם לגיל 18. ואולם, במקרה זה, תחול לכל הפחות הפחתת מזונות. כך, במהלך תקופת שירות החובה חייב אב לשלם שליש מהמזונות שהיה משלם לפני שהגיעו הילדים לגיל בגרות. החיוב נקבע בפסק דין של בית המשפט העליון והוא מהווה הלכה מחייבת בכל בתי המשפט.

צרכים עודפים ("מדין צדקה") בהם חייבת האם להשתתף, הם כל מה שאינו צרכים בסיסיים,למשל: מעון, דמי כיס, שיעורי עזר, בילויים ועוד אלו הם צרכים שאינם מהווים צורך קיום בסיסי שבלעדיהם אי אפשר. בצרכים אלו על האב והאם לשאת באופן פרופורציונלי להשתכרותם. קרי, הצגה נכונה של הדברים על ידי עורך דין מיומן עשויה במקרה זה להביא להקטנת מזונות.

מזונות ילדים (בניגוד למזונות אשה) משולמים לפי צרכי הילדים ולא לפי עושרו של האב.

שוב, כמובן שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה ומעוניין לפרנס את ילדיו כמיטב יכולתו. אך גם כאשר מדובר במזונות הילדים, עשוי גבר למצא עצמו נופל קרבן לסחטנות מצד אשתו/ גרושתו ולניצול לרעה של המערכת המשפטית. ראשית, באמצעות ניהול "נכון" של ההליך מצד האם תוכל האם לשכנע את הערכאה הדנה בנושא מזונות הילדים כי אין באפשרותה לקחת חלק במזונותיהם – באותו החלק בו היא אמורה (למשל באמצעות התפטרותה מעבודתה לפני הגשת התביעה). באופן זה, כל פרנסת הילדים תיפול על הבעל ובכך תמנע הפחתת מזונות לה היה האב זכאי. שנית, כפי שנבהיר בפרק הנוגע לאחזקת ילידים, ברוב המקרים משמורת הילדים תקבע בידי האם.

במצב זה, כאשר תגיש האם תביעה בשם ילדי הצדדים למזונות מן האב, סביר כי האם תנסה לנפח ולהגדיל את הסכום הנדרש למזונות הילדים. מובן כי איש מאתנו לא רוצה לחסוך מילדיו מאומה , ואיש אינו מבקש הקטנת מזונות לחינם, אולם, אל לנו לשכוח כי את הכספים שאנו אמורים להעביר לטובת הילדים, אנו נדרשים להעביר לידי האם. וכך, עלול האב למצא עצמו במצב, בו מדי חודש נדרש הוא להעביר לידי אשתו/גרושתו סכומים שייתכן והינם גבוהים בהרבה מן הסכומים הנדרשים לצורך גידול הילדים על רקע העובדה כי ממילא אין לו שליטה על אופן גידול הילדים ולעולם לא ידע מה עושה האם בכספים אותם היא מקבלת מידיו מדי חודש בחודשו.

מזונות אישה, תשלום מזונות לאחר גירושין