אח - לגבר, גרושין, מזונות, חזקה ומשמורת. עזרה וייעוץ לגבר המתגרש
צור קשר
טלפון:
03-6702230

כתובתנו:
ביאליק 67 א' רמת גן


מזונותמזונות אישה
חיובו של בעל לשאת במזונות אשתו נובע מן ההלכה. אחת החובות שבעל לוקח על עצמו בזמן נישואין (במודע או לא במודע) היא החובה לפרנס את אשתו. במקור הייתה למונח משמעות במובן הצר של המילה...


טעויות נפוצות - קרא עודטעויות נפוצות
אשה שנתפסה בוגדת תפסיד את חלקה ברכוש - לא נכון בעליל. אין קשר בין התנהלות האשה במקרה זה לבין הרכוש לו היא זכאית.

משמורת ילדים

המונח משמורת ילדים מתייחס לאחריות ההורים לגידולו והתפתחותו של ילד, לרבות התווית דרך חינוכו, דאגה ללימודיו ולעתידו. הורה שבידיו המשמורת הוא ההורה שבפועל מגדל את הילד ואחראי לו. עקרון העל הוא כי המשמורת נקבעת לפי טובת הילד. אולם, חזקת הגיל הרך – (הקבועה בסעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכב - 1962) מקיימת הנחה מקדמית שעדיף לילדים לגדול במשמורת אמם לפחות עד הגיעם לגיל 6 שנים. בפועל, עד לשנים האחרונות התקיימה נטייה מובהקת של בתי המשפט להשאיר את המשמורת בידי האם גם אחרי גיל 6, וזאת, על מנת למנוע טלטלות לילד ולדאוג ליציבות. משמעותו של דבר, הייתה, קיום נטייה ברורה ומובהקת של הערכאות לתת את משמורת הילדים בידי האם. לא עוד.

כיום, אף שחזקת הגיל הרך עדיין לא בוטלה בחוק, בפועל, בתי המשפט למשפחה נותנים פתח שהולך וגדל, למשמורת משותפת. קרי, מקומו של האב בחיי הילד והעובדה שאבות יכולים להיות הורים לא פחות טובים מאמהות, הולכת ותופסת לה אחיזה והכרה בפסיקת בתי המשפט.

ההשלכות של משמורת משותפת חורגות מעבר לסוגיות הברורות של קשר של האב עם הילדים, ענייני חינוך ואחריות הורית, היא נוגעת ישירות גם לגובה המזונות שישלם האב.

רק לאחרונה, הכיר בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בחשיבות הקשר הרציף של אב לילד בעל צרכים מיוחדים והחליט על משמורת משותפת למרות שהילד היה רק בן 3.

משמורת ילדיםחשוב לדעת, כי גם אם הסכמתם ביניכם בדבר משמורת ילדים, ההסכם יהיה כפוף לבדיקה ואישור של בית המשפט. רצונו של הילד עשוי אמנם להוות שיקול. במקרים רבים רצון הילד להשאר בחזקת אמו, מקורו בהסתה ושטיפת מוח של האם. במקרה זה, עליך, או על עורך דינך, לוודא כי בית המשפט או בית הדין יבדקו היטב את מקור רצונו של הילד בטרם יתן את פסיקתו ולאחר ששקל בכובד ראש קיומה של משמורת משותפת.


חשוב לדעת כי נושא משמורת ילדים לעולם לא יהיה סגור לדיון ולעולם יוכל הורה לפנות לערכאות כאשר הוא סבור כי טובת הילד מחייבת בחינה מחדש לאור שינוי נסיבתי.

אב שמשמורת הילדים אינה בידיו, יכול תמיד להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה, ולבקש שינוי בהסדרי הראיה הקבועים. בית המשפט יכול להורות לפקיד סעד להמליץ לו באיזה אופן יקבע מחדש את לוח הזמנים של הביקורים.

כאשר אימו של הקטין משבשת את זכויות הביקור של האב, ניתן (במקרים קיצוניים), לבקש מביהמ"ש שהסדרי הראיה יתבצעו תחת פיקוח של עובדים סוציאליים ולעיתים אף לתבוע את העברת המשמורת מידי האם, כפי שכבר הבהרנו, נושא משמורת ילדים, כבר אינו עניין לפסיקה אוטומטית של בתי המשפט וסיכויי האב לקבל משמורת משותפת, גבוהים היום מאי פעם.